Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Príslušenstvo:
RVA78 pre solárne systémy

Regulátor Siemens RVA78.690

Funkcie

  • Jednoduché nastavenie otočným kolieskom a tlačítkami
  • Stavové/chybové hlásenia s textovým popisom
  • Jednoduchý výber z piatich hydraulických schém
  • Multifunkčné vstupy/výstupy

Aplikacie

  • 4 teplotné čidlá a 2 výstupy (triak)
  • Dvojkolektorové polia
  • 2 nádrže /akumulačná nádrž
  • teplá úžitková voda
  • 2 modulované obehové čerpadlá

Výpočty energetických ziskov: