Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Regulace

RVS41, RVS61 pro tepelná čerpadla

Přehled regulace RVS

Regulátory RVS41 a RVS61
v tepelných čerpadlech HOTJET

Od správně nastavené regulace čekáte, že funguje aniž se o ní staráte. Vaším jediným úkolem je pak přidat nebo ubrat požadovanou teplotu v místnosti, přepnout druh provozu topného systému (pokud odjíždíte na dovolenou) nebo zapnout, či vypnout ohřev užitkové vody. Pro tyto funkce musíte umět točit kolečkem nebo zmáčknout jedno tlačítko.

 

Ovládání regulace je tak snadné,
že jej zvládne snad i váš pes.

 

Tepelné čerpadlo HOTJET je vybaveno buď standardním regulátorem Siemens RVS41 nebo větším RVS61. Regulátory se prakticky liší jenom počtem vstupů a výstupů. Dodávaná regulace má zabudované algoritmy pro řízení:

 • všech provozních a bezpečnostních prvků tepelného čerpadla
 • ohřevu teplé užitkové vody (TUV)
 • bivalentního (doplňkový) zdroje ve 3 stupních,
 • nabíjení a vybíjení akumulační nádrže,
 • solárního systému (1 nebo 2 pole) a až 3 spotřeby (AKU, TUV Bazén),
 • ohřevu bazénu,
 • víceokruhového topného systému včetně směšovacích ventilů,
 • 2 trubkového nebo čtyřtrubkový okruh chlazení.
 • v tepelných čerpadlech země-voda, voda-voda je možnost řízení pasivního chlazení.

schema domku a topného systému

Výhodou jsou také tyto standardní funkce

Lze spojit až 16 systémů (tepelná čerpadla, plynové kotle, kotle na pevná paliva…) do kaskády.
Regulátor má vstup pro HDO.
Tepelné čerpadlo lze řídit různými druhy externích požadavků (požadavek 0–10 V, požadavek na teplotu, požadavek na chlad, požadavek na zapnutí…).

V případě, že zapojení kotelny přeroste možností jednoho regulátoru není problém po sběrnici připojit druhý, třetí, čtvrtý třeba i jiného typu třeba RVS63, RVS46 a řídit další prvky, třeba kotel na tuhá paliva nebo při 40ti regulátor až 80 směšovacích okruhů. Omezením je pouze vaše fantazie.

 

 

Kromě jiného je možný některý způsob správy a nastavování

lokální z počítače
přes USB
dálková správa
přes webový prohlížeč z internetu
ovládání SMS
z mobilního telefonu

 

Provedení dodávky regulace

elektro RVS hotjet wModely i, w, s

Můžete si vybrat ze dvou možností:

1) Regulátor je instalován uvnitř tepelného čerpadla v jeho rozvodnici.

2) Regulátor je instalován externě v rozavděči RZ1, který si můžete nechat u nás vybavit dalšími prvky podle požadavků – silovým ovládáním bivalence, ohřevi TUV. S tepelným čerpadlem je rozvaděč propojen systémovými kabelovými svazky.

 


rozvaděč RZ1Modely e, ASK

Regulace a silové ovldádání tepelného čerpadla a dalších prvků kotelny je vždy v externím rozvaděči, který si můžete nechat u nás vybavit dalšími prvky podle požadavků – silovým ovládáním bivalence, ohřev TUV. S tepelným čerpadlem je rozvaděč propojen systémovými kabelovými svazky.

 

 

Srovnání regulátorů tepelných čerpadel RVS41 a RVS1


Tepelné čerpadlo

RVS41

RVS61

Řízení země-voda, voda-voda a vzduch-voda (včetně odmražování)

ü

ü

Jednostupňové nebo dvoustupňová tepelná čerpadla

1 stupeň

ü

Detailní výpis stavu, servisních a chybových hlášení

ü

ü

Ovládání elektrické bivalence vřazené do potrubí (3 stupně)

ü

ü

Ovládání elektrické bivalence v bojleru TUV nebo akumulační nádrži

ü

ü

Sledování vysokého a nízkého tlaku, teploty plynu, přetížení kompresoru, sledu fází, výkyvy napájení

ü

ü

Ochrana proti častému spínání kompresoru

ü

ü

Úprava doby chodu v závislosti na přebytcích nebo deficitech tepla

ü

ü

Ochrana proti zamrznutí, odmražování

ü

ü

Vstup HDO

ü

ü

Bivalentně paralelní nebo alternativní provoz

ü

ü

Kaskáda více zdrojů, kaskáda různých zdrojů

ü

ü

Aktivní a pasivní chlazení

ü

ü

Solární regulace

1)

ü

Distribuce tepla

1. směšovaný/čerpadlový okruh s týdenním programem

1)

ü

2. směšovaný/čerpadlový okruh s týdenním programem

1)

1)

Volitelný čerpadlový okruh s týdenním programem

 

ü

Program prázdniny

 

ü

Protimrazová ochrana topeného systému

 

ü

Chladící okruh

 

ü

Jeden směšovaný/čerpadlový okruh s týdenním programem

1)

ü

Program prázdniny

ü

ü

Dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové zapojení

ü

ü

Kontrola rosného bodu

ü

ü

Ohřev TUV

Ohřev TUV s týdenním programem

ü

ü

Program legionella

ü

ü

Akumulační zásobník

 

 

Ekvitermní nabíjení

ü

ü

Nucené nabíjení - HDO, časový program

ü

ü

Blokování zdroje tepla

ü

ü

Společné vlastnosti

Sběrnice LPB pro zapojení do systému

ü

ü

Automatické přepínání léto/zima

ü

ü

Automatická identifikace čidel

ü

ü

Testy vstupů a výstupů (releový test), simulace venkovní teploty

ü

ü

Servisní a chybová hlášení

ü

ü

Zobrazování stavů jednotlivých částí schématu

ü

ü

Obnovení parametrů do původního nastavení

ü

ü

Multifunkční vstupy a výstupy

ü

ü

Rozšíření o bezdrátový přenos

ü

ü

Expanzní modul pro 2. směšovaný/čerpadlový okruh

ü

ü

Konektory pro připojení servisních nástrojů

ü

ü

1) Pomocí rozšiřujícího modulu AVS75

1. Příklad zapojení tepelného čerpadla s RVS

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektrokotel
 • ohřev teplé užitkové vody přes externí výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • jeden okruh topného systému
externí výměník 2

 

2. Příklad konfigurace s RVS61

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektropatron v nádrži
 • ohřev teplé užitkové vody přes interní výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • akumulační nádrž
 • jeden okruh topného systému
akumulační nádrž, TUV

 

 

3. Příklad konfigurace s RVS41

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektrokotel
 • ohřev teplé užitkové vody přes interní výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • dva nezávisle řízené okruhy topného systému
přímé napojení 2 okruhy

 

4. Příklad konfigurace s RVS61

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektrokotel
 • ohřev teplé užitkové vody přes externí výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • řízení cirkulace TUV
 • akumulační nádrž
 • tři okruhy topného systému – dva směšovaný a jeden čerpadlový
 • pasivní chlazení z kolektoru
 • solární systém s napojením na bojler i vyrovnávací zásobník
 • ohřev bazénu
komplexní schema RVS61