Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Ako funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je kompresorový stroj, ktorý využíva elektrickú energiu. Čerpá teplo z vonkajšieho prostredia, čím ho ochaldzuje a vykuruje vnútorný priestor.


Ako to vlastne funguje?

Tepelné čerpadlo pracuje na princípe takzvaného obráteného Cantonovho cyklu. Chladivo je v plynnom stave stlačené kompresorom a následne vypustené do kondenzátora, kde odovzdá svoje skupenské teplo. Chladivo potom putuje expaznou tryskou do výparníka, kde pri nižšom tlaku a teplote prijíme skupenské teplo a odparí sa. Následne opäť pokračuje smerom do kompresoru a celý cyklus sa opakuje.
Jednoducho povedané - tepelné čerpadlo si "ukradne" niekoľko stupňov z vonkajšieho prostredia, ktoré nepotrebujeme mať vyhriate a prinesie ho k nám, do vnútorného prostredia, kde chceme mať vykúrené prostredie.


Aký je rozdiel medzi ohrevom vody v bojleri a ohrevom pomocou tepelného čerpadla?


Zohrievanie vody v bojleroch je takzvaným zásobníkovým ohrevom. Voda v bojleri sa neustále vymieňa a nádoba sa tým pádom zanáša rôznymi usadeninami. Hrozí tak vznik baktérií.
Týmto problémom sa môžeme vyhnúť prietokovým zohrievaním vody. Ohreje sa tak len "vyhrievacia" voda a pretekajúca úžitková voda od nej preberie teplo.

TEPELNÉ ČERPADLÁ

| Kompletný sortiment tepelných čerpadiel a široká ponuka príslušenstva

PODĽA TYPU:

VZDUCH - VODA pre vonkajšiu, vnútornú a delenú inštaláciu

ZEM - VODA

VODA - VODA

Vonkajšia a delenná inštalácia | Kompaktné tepelné čerpadlo pre vonkajšiu inštaláciu má všetko v jednom kryte. Vo vnútri domu nič nie je. Naproti tomu delené tepelné čerpadlo má výparník vonku a kompresorovú čast vo vnútri objektu.

Vnútorná inštalácia | Celé tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni, garáži alebo technickej miestnosti, skryté pred nepriaznivým počasím a manipuláciou. Cez stenu sa nasáva čerstvý a odvádza ochladený vzduch. Vonkajší hluk je tlmený vzduchovodmi a murivom.

Tepelné čerpadlá pre použitie s vrtmi alebo so zemnými kolektormi a v systéme voda - voda so studňami. Sú vhodné taktiež pre technologické chladenie a využitie odparovaného tepla.

Tepelné čerpadlá pre použitie s vrtmi alebo so zemnými kolektormi a v systéme voda - voda so studňami. Sú vhodné taktiež pre technologické chladenie a využitie odparovaného tepla.